National Animal Germplasm Program (NAGP)

Animals in Inventory of Species 'Lutjanidae Lutjanus campechanus'

Repository Number ID 1 ID 2

3333 RS37
3334 RS40
3335 RS38
3337 RS56
3338 RS47
27727 RDSN15M001
27728 RDSN15M002
27729 RDNS15M003
27730 RDSN15M004
27731 RDSN15M005
27732 RDSN15M006
27733 RDSN15M007
27734 RDSN15M008
27735 RDSN15M009
27736 RDSN15M010
34526 RDSN16M001
34527 RDSN16M002
34528 RDSN16M003
34529 RDSN16M004
34530 RDSN16M005

Return to List Animals by Species Page